10,5 miljoner till forskning om framtidens åkerbönor

GroPro deltar som projektpartner i ett 4-årigt SLU-projekt med målet att skapa framtidens åkerbönor för mat och foder. Projektet drivs av Åsa Grimberg på SLU Grogrund i Alnarp och är i första hand inriktat på växtförädling. 

GroPro kommer bland annat att bistå med koncentrat av åkerböna som tillverkats vid proteinfabriken i Bjuv. I forskningssamarbetet ingår också att utvärdera proteinkvalitet och förekomst av olika antinutrienter samt hur processtekniken kan påverka dessa parametrar. Projektet är en fortsättning på tidigare forskning där SLU Grogrund bland annat screenat 220 olika sorter av åkerböna med avseende på protein och stärkelsekvalitet. Det nya projektet, som fått namnet ”Framtidens åkerböna för mat och foder- Fas 2” startar i år och pågår till och med 2026. Totalt har Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, beviljat 10,5 miljoner kronor till projektet. Projektet är ett samarbete mellan akademi och näringsliv, förutom GroPro deltar även Lantmännen och Kalmar Ölands trädgårdsprodukter.