Fibrer från GroPro´s ärtskal kan bli prebiotika

GroPro i Bjuv har tillsammans med Carbiotix AB inlett ett projekt för att utvärdera möjligheten att använda fibrer från ärtskal för att producera en prebiotisk produkt.

En pilotstudie från första kvartalet 2022 har visat positiva resultat och nu vill Carbiotix göra en fördjupad studie kring möjligheterna att skala upp produktionen.

Fibrer och ärtskal är en biprodukt vid framställningen av proteinkoncentrat och stärkelse från baljväxter. Att producera en avancerad prebiotisk ingrediens av fibrer är bra ur ett hälso- och hållbarhetsperspektiv. Men det är också bra ekonomiskt jämfört med att sälja ärtskal som foderråvara. Blir utvärderingen framgångsrik kan både GroPro och Carbiotix tjäna på affären.

Fotnot: Prebiotika är fibrer som stimulerar tillväxt av goda bakterier (probiotika).