GroPro och Rise får 6 miljoner från Formas

GroPro har tillsammans med Rise, Culinar och Peas of Heaven fått närmare sex miljoner kronor från forskningsorganet Formas för att få fram ett svenskt, miljövänligt proteinkoncentrat  med ännu bättre egenskaper än idag. 

– Lyckas vi så kommer vi att kunna öka marknadsandelarna för svensk vegetarisk mat väsentligt, säger Bengt Persson, vd på GroPro.

Marknaden för växtbaserade proteiner har vuxit med 15-30 procent per år de senaste åren. Merparten av proteinerna importeras. Och i de flesta fall framställs de med kemikalier och stora mängder energi. Nu vill GroPro tillsammans med Rise, Culinar och Peas of Heaven ytterligare förbättra de sensoriska egenskaperna på det svenska proteinkoncentratet som tas fram utan kemikalier och med bara en femtedel av energin i konventionell anrikning. 

Projektet som löper till och med 2025 kommer att ha en multi-disciplinär inriktning. Man kommer att studera flera olika baljväxter, deras sensoriska egenskaper, smak- och aromämnen, antinutrienter, kemisk sammansättning och proteinernas fysikaliska egenskaper. 

Merparten av pengarna, drygt 5 miljoner kronor, går till RISE som också är huvudansvarigt för forskningsprojektet.