Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete präglar alla delar av produktionen, från odlingen av ärtor till de färdiga proteinkoncentraten. Våra odlingar är certifierade enligt IP Svenskt Sigill och KRAV. Vi använder inga kemikalier alls i vår koncentrationsprocess och energiförbrukningen är bara en femtedel jämfört med traditionell teknik. Hos oss används hela ärtan: skal, stärkelse och protein. Det innebär inget spill.

Här kan du läsa mer om de olika stegen från åker till färdigt proteinkoncentrat.

Våra odlingar är certifierade

Våra gröna ärtor odlas hos bönder i Skåne och södra Halland som har lång erfarenhet av ärtodling. De allra flesta lantbrukarna är certifierade enligt IP Svenskt Sigill, men vi köper också ekologiska ärtor som odlats av KRAV-certifierade bönder. Ärtorna förmedlas till oss av Foodhills som ligger precis intill GroPro´s proteinfabrik. Våra transporter blir därför mycket korta vilket är bra för miljön och klimatet

Vår teknik är ren

Vi använder, till skillnad från andra aktörer, inga kemikalier i vår process för att anrika proteinet. Hela processen är torr. De torra ärtorna utsätts för varierande tryck och skonsamma vibrationer som gör att ärtorna sönderdelas utefter naturliga brottytor i ärtan. De olika komponenterna, protein och stärkelse, separeras därefter med en vindsikt. Vår teknik är mycket energisnål eftersom slutprodukterna, protein och stärkelse, inte måste spraytorkas efteråt, ett produktionssteg i konventionell teknik som kräver väldigt mycket energi.

Inget spill

Vår unika metod att frigöra och separera proteiner och stärkelse ger inget spill eftersom hela ärtan används till antingen foder eller livsmedel.