Om oss

Historia  |  Ägare  |  Styrelse

Historia

GroPro har sitt säte i nordvästra Skåne och rötterna i Foodhills AB som tog över efter Findus nedläggning i Bjuv. GroPro gör högvärdiga protein- och stärkelsekoncentrat för livsmedelsindustrin med en unik, miljövänlig och klimatsmart teknik. Starten gick 2021. Råvaran är svenska ärtor och andra baljväxter. Huvudleverantör är Foodhills vilket ger korta transporter.

Med sin geografiska bas i den svenska ärtodlingens metropol har GroPro tillgång till i stort sett obegränsade volymer av ärtor och baljväxter av allra högsta kvalitet.

Ägare

Backahill Utveckling AB 50%    |    Östra Tornet Fastighetsbolag AB 26,2%    |    GroPRO Solution AB 18,8%    |    Välingetorp Invest AB  5%

Styrelse

Lennart Mauritzon, ordf.

Lennart Mauritzon, ordförande, f. 1967

Nuvarande funktion
VD och koncernchef, Backahill AB

Övriga styrelse uppdrag
Styrelseledamot Brinova Fastigheter AB, Wihlborgs Fastigheter AB, Fabege AB och Rögle Marknads AB

Utbildning
Civilekonomutbildning, Halmstad Högskola / Lunds Universitet samt Juristutbildning, Lunds Universitet

Anders Nelson, vice ordf.

Anders Nelson, vice ordförande, f. 1969

Nuvarande funktion
Affärsutvecklingschef Backahill AB

Tidigare uppdrag
Vd Backahill AB, Försäljning & Marknad Perstorp AB, Produktchef Becton & Dickinson, Diös Fastigheter AB,, GRAM Group AB, Styrelseuppdrag inom Backahill koncernen, Extern vd för Båstadtennis & Hotell , VD Arenabolaget i Ängelholm AB

Utbildning
BBA Management, University of Arkansas at Little Rock, USA

Bengt Persson, VD

Bengt Persson, VD, f. 1959

Nuvarande funktion
Vd GroPro, Ledamot, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, Vd Välingetorps Invest AB, Ledamot Sveriges Lantbruksuniversitets styrelse, Ordförande Livsmedelsakademin, Ledamot Sigill Kvalitetssystem styrelse

Tidigare uppdrag
Lantbrukarnas Riksförbund, ledamot förbundsstyrelsen, 2000-2004; 2006- 2015, Stiftelsen Lantbruksforskning 2001- 2017 Ordförande 2010 -2017, JTI AB, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, ordförande, 2009- 2014, KIWA Sverige AB, ordförande, 2008 – 2013

Utbildning
Driftsledarutbildning Svalövs Lantbruksskola, Växtodling, Sveriges, Lantbruksuniversitet, Alnarp, Juridikstudier, Lunds universitet, Ekonomi, Lunds universitet/ Sveriges Lantbruksuniversitet

Johan Ljungström, ledamot

Johan Ljungström, ledamot, f. 1979

Nuvarande funktion
Kreditchef MyMoney Europe AB

Övriga uppdrag
Styrelseledamot i McPaul, McTom och IT-Gården fastigheter i Landskrona AB

Utbildning
Magisterexamen i ekonomi, Linneuniversitet

Jonas Ekwall, ledamot

Jonas Ekwall, ledamot, f. 1973

Nuvarande funktion
Medgrundare och vd Librixer AB, Jan 2020 – Styrelseledamot i Mapping Industries AB, suppleant i Hast Utveckling AB

Tidigare uppdrag
MIBA Invest AB, medgrundare och ordförande, Jan 2017 – Jan 2020, Redmind AB, medgrundare och MD, May 2012 – Jan 2017

Utbildning
Elkraft gymnasieutbildning

Sven Rosenkvist, suppleant

Sven Rosenkvist, suppleant, f. 1958

Nuvarande funktion
Partner i SRQ Consulting sedan 2008.

Tidigare uppdrag
Kontorschef, Handelsbanken 

Utbildning
Jur. kand, Lunds Universitet

Jonas Sandberg, suppleant

Jonas Sandberg, suppleant, f. 1972.

Nuvarande funktion
Bolags- och affärsutveckling inom Qamcom som han startade 2001

Tidigare uppdrag
Ericsson, affärsområde bredband, Head of Business Development till och med 2006

Utbildning
IHM Business School