På gång

Samarbete

Rise

GroPro tror på samverkan med andra och samarbetar med flera ledande aktörer på livsmedelsområdet som det statliga forskningsinstitutet Rise. Vår ambition är att, tillsammans med dig som kund och våra goda nätverk inom livsmedelssektorn, kunna erbjuda konsumenterna goda livsmedel som också är bra för vår planet.

Nyheter & Pressmeddelande

Forskning

Finest

GroPro deltar i flera forskningssamarbeten. Ett av de mer omfattande sker inom ramen för FINEST, en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. GroPro´s engagemang i samarbetet syftar till att öka användningen av svenska baljväxter i svenska livsmedel. Foodills/GroPro står också, inom forskningssamarbetets ram, som värd för en postdoc som ska arbeta med operativa indikatorer på hållbarhet för cirkulära system. Chalmers Tekniska högskola och Uppsala universitet är akademiska partner i projektet där ett 25-tal privata aktörer ingår vid sidan av GroPro. Bland de privata aktörerna finns bland andra Axfood Foundation, ICA, IKEA Food Services, Lantmännen och Lyckeby Culinar.

FINEST koordineras av det statliga forskningsinstitutet RISE.

Partners

Culinar

GroPro samarbetar idag med flera ledande producenter av livsmedel. Ett av dem är Culinar, ett svenskt livsmedelsföretag som erbjuder kunskap, produktutveckling och ett stort sortiment av ingredienser till livsmedelsindustrin på den nordiska marknaden. Bolaget har sitt säte straxt öster om Kristianstad och ingår i Sveriges Stärkelseproducenter Förening, en ekonomisk förening med omkring 600 lantbrukare som medlemmar.